DAV/


DAV/ vzniká v podmienkach spoločnosti hodnotovo nastavenej na neoliberalizmus a ekonomicky na nadnárodný globálny kapitalizmus! Sme za radikálnu zmenu ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti! Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva! Cieľom DAV/u bude znova písať o reálnych problémoch ľudí. Bude hľadať a ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu!

DAV/ - DAV DVA je nová kultúrno-politická a spoločenská revue nekapitalistickej ľavice, ktorej úlohou je rehabilitovanie autenticky ľavicových a socialistických myšlienok do slovenskej spoločnosti 21. storočia. Zároveň poskytnúť priestor pre diskusiu a výmenu názorov v autenticky ľavom spektre. DAV/

NULTÉ ČÍSLO VYŠLO 2. JÚLA


OBJEDNAJTE SI DAV/ NA 
dav.dva@riseup.net

P r e č o nový D A V?
Osobnosti, ktoré sa angažujú v Ľavom spektre potrebujú zjednotenie do revue po vzore DAVu. 


DAVISTOV z 20. rokov. DAV vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie v 1. ČSR. 


KTO SME:
Lukáš Perný, Tomáš Bóka, Tomáš Klimek, Dávid Diczházy, Juraj Janošovský, Marek Kopilec, Branislav Fábry, Ladislav Michalek

SPOLUPRACUJÚ 
Dušan Deák, Ladislav Hohoš,  Karol Krpala, Martin Kráľ, Michal Frič, Ľuboš Blaha, Miroslav Hazucha, Karol Ondriáš, Milan Antal, Stanislav Pirošík, Norbert Potočák a ďalší.

PRVÁ REDAKČNÁ VÝZVA: POSIELAJTE SVOJE NÁMETY, SKÚSENOSTI, SŤAŽNOSTI NA ZAMESTNÁVATEĽOV, PRÍPADY NEKALÉHO ZAOBCHÁDZANIA S PRACUJÚCIMI A VŠETKY ZLÉ SKÚSENOSTI S PRÁCOU V KAPITALIZME NA dav.dva@riseup.net

VAŠE PRÍSPEVKY ZVEREJNÍME, V PRÍPADE STRACHU ZO STRATY PRÁCE ČI PERZEKUOVANIA I ANONYMNE. JE TO O VÁS!!!

    

Predstavenie DAV/ v Slobodnom vysielači: https://youtu.be/8wR-h-MbIc8?t=56m32s