streda 13. decembra 2017

Archív DAV a DAV DVA


Prvý pokus, nulté číslo DAV DVA, 2016: link https://www.academia.edu/26673062/DAV_DVA_0_2016
Prvé číslo DAV DVA, 2017

Druhé číslo DAV DVA, 2017Tretie číslo DAV DVA, 2018


Bulletin DAV DVA 2017

Bulletin DAV DVA (stiahni tu), prehľad čo je nové, 2017
Vážení čitatelia DAV DVA,
prihovárame sa Vám po dlhom čase prostredníctvom hromadného mailu.
Ako iste mnohí viete, na sociálnej sieti Facebook bola spustená funkcia
prieskumník, ktorá výrazne znížila viditeľnosť príspevkov publikovaných na
sociálnej sieti. S touto situáciou sme už v minulosti rátali a pripravili sme
sa na ňu budovaním e-mailovej databázy čitateľov aby sme s vami boli
v kontakte aj mimo sociálnej siete Facebook. Hneď v úvode by som
pripomenul, že 26. septembra 2017 pod vedením predchádzajúceho
šéfredaktora Mgr. Tomáša Klimeka, vyšlo 2. číslo magazínu DAV DVA, ktoré
si môžete objednať na adrese dav.dva@riseup.net, okrem toho DAV DVA
zorganizoval už tretiu vedeckú konferenciu o spoločenských alternatívach
pre 21. storočie a vydal výzvu na založenie knižnice DAV DVA, na ktorú
stále zháňame priestory. Naša dobrovoľná redakcia pravidelne publikuje
zaujímavé články priamo na webe a ktorých prehľad vám prinášame
v tomto bulletine a veríme, že vás záujmu. Medzičasom sme rozšírili
redakciu o nových členov, pribudli nové rozhovory, štúdie, prispievajú pre
nás vedci a osobnosti z akademickej sféry, ale aj umelci (na poslednej
konferencii dokonca premietol fragmenty nedokončeného filmu (aj
o Ladislavovi Novomeskom) slovenský režisér Zoro Záhon). Plánujeme
taktiež vlastnú reláciu. Tento mail Vám posielame pri príležitosti 100.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá navždy zmenila
dejiny ľudstva a ktorú si aj naši autori pripomenuli.
Prajem príjemné čítanie.

LP

Digitalizovali sme celé dva zväzky DAV (1924 až 1933) vo vysokom rozlíšení

Úloha a poslanie zdigitalizovať DAV pre budúce generácie sa nám už takmer podarila. Sekcia pre archiváciu iniciatívy DAV DVA zdigitalizovala 2/3 historického DAVu, teda všetky čísla od roku 1924 po rok 1933. Ide o zväzkovú reedíciu DAVov z roku 1964 obohatenú o rukopis Ladislava Novomeského, ktorú nám dodal antikvariát Steiner. Ladislav Novomeský v uvedenom rukopise  píše:
Keby mi bol niekto povedal  v tie časy, keď ešte DAV vychádzal, že o 30-40 rokov sa znovu vydajú jeho zošity, nebol som mu veril.“ Novomeský tu pripomína, že DAV chcel byť mostom medzi slovenskou inteligenciou a robotníckou triedou: „i jej revolučnou avantgardou, komunistickou stranou. Chcel odpovedať na jej otázky, jej jazykom z hľadiska záujmov robotníckej triedy a jej revolučnej avantgardy; programove sa domáhal, aby mysle robotníckych más i inteligencie ovládlo vedomie spolupatričnosti a solidárnej jednoty. V časoch davu bol totiž takýto zámer veľmi dôležitý. Pre slovenskú inteligenciu tak, ako pre robotnícku triedu na Slovensku: jej revolučný predvoj.“ V závere Novomeský zanecháva odkaz i pre nás, ktorí opäť oživujeme davistickú tradíciu: „Nech si ju  utvára (čitateľ predstavu o DAVe pozn. L.P.) sám skúmavým štúdiom problémov, ktoré nás vtedy znepokojovali, i spôsobov akými sme k nim pristupovali.
439 stranový, takmer 1GB veľký súbor pdf je k dispozícii na stránke ulozto.cz. Stiahnite si zdarma na nasledujúcom linku:
Varovanie! Pri otváraní počkajte cca. minútku, prípadne viac, podľa výkonu vášho počítača. Scany sú vysokej kvalite, preto ich otvára dlhšie.
Davisti a DAV 1924-1933
Už len názov bol protestom. Protestom proti obmedzujúcej povýšenosti inteligencie vôbec a slovenskej osobitne, proti pohŕdavému zaznávaniu, a akým pristupoval povojnový inteligent k davu, zástupu, kolektívu, ľudu; proti postoju, ktorým sa inteligent vyvyšoval nad ľudovú a robotnícku masu. DAV už svojím názvom manifestoval svoju príslušnosť k nej. Všetky ostatné výklady boli len náhodné…“ Ladislav Novomeský

pondelok 29. augusta 2016

Nová stránka DAVDVA.sk a dav2dva.blogspot.sk ako archív DAV DVA

Takže máme nové logo a novú stránku. Autorom loga je Mário Budinský a jeho výber prešiel priamo-demokratických procesom rozhodovania redakčnou radou.


Nakoľko je vo svete internetu všetko pominuteľné, táto stránka bude slúžiť aj ako archív článkov v prípade, že davdva.sk padne, nebudeme mať na platbu domény alebo v prípade inej katastrofy.