streda 13. decembra 2017

Digitalizovali sme celé dva zväzky DAV (1924 až 1933) vo vysokom rozlíšení

Úloha a poslanie zdigitalizovať DAV pre budúce generácie sa nám už takmer podarila. Sekcia pre archiváciu iniciatívy DAV DVA zdigitalizovala 2/3 historického DAVu, teda všetky čísla od roku 1924 po rok 1933. Ide o zväzkovú reedíciu DAVov z roku 1964 obohatenú o rukopis Ladislava Novomeského, ktorú nám dodal antikvariát Steiner. Ladislav Novomeský v uvedenom rukopise  píše:
Keby mi bol niekto povedal  v tie časy, keď ešte DAV vychádzal, že o 30-40 rokov sa znovu vydajú jeho zošity, nebol som mu veril.“ Novomeský tu pripomína, že DAV chcel byť mostom medzi slovenskou inteligenciou a robotníckou triedou: „i jej revolučnou avantgardou, komunistickou stranou. Chcel odpovedať na jej otázky, jej jazykom z hľadiska záujmov robotníckej triedy a jej revolučnej avantgardy; programove sa domáhal, aby mysle robotníckych más i inteligencie ovládlo vedomie spolupatričnosti a solidárnej jednoty. V časoch davu bol totiž takýto zámer veľmi dôležitý. Pre slovenskú inteligenciu tak, ako pre robotnícku triedu na Slovensku: jej revolučný predvoj.“ V závere Novomeský zanecháva odkaz i pre nás, ktorí opäť oživujeme davistickú tradíciu: „Nech si ju  utvára (čitateľ predstavu o DAVe pozn. L.P.) sám skúmavým štúdiom problémov, ktoré nás vtedy znepokojovali, i spôsobov akými sme k nim pristupovali.
439 stranový, takmer 1GB veľký súbor pdf je k dispozícii na stránke ulozto.cz. Stiahnite si zdarma na nasledujúcom linku:
Varovanie! Pri otváraní počkajte cca. minútku, prípadne viac, podľa výkonu vášho počítača. Scany sú vysokej kvalite, preto ich otvára dlhšie.
Davisti a DAV 1924-1933
Už len názov bol protestom. Protestom proti obmedzujúcej povýšenosti inteligencie vôbec a slovenskej osobitne, proti pohŕdavému zaznávaniu, a akým pristupoval povojnový inteligent k davu, zástupu, kolektívu, ľudu; proti postoju, ktorým sa inteligent vyvyšoval nad ľudovú a robotnícku masu. DAV už svojím názvom manifestoval svoju príslušnosť k nej. Všetky ostatné výklady boli len náhodné…“ Ladislav Novomeský

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára