štvrtok, 4. augusta 2016

Čo všetko sme už publikovali od založenia stránky

DAV/ sa nám pomaly rozbieha... Časopis si objednali vyše 100 ľudí a v online verzii si ho prečítalo 750 čitateľov, čo je vzhľadom na to, že nemáme žiadneho sponzora, všetko robíme takpovediac na kolene potešujúce. Pribudlo aj niekoľko nových originálnych článkov, ktoré boli publikované priamo na webe a niekoľko nových prispievateľov. Postupne sa rozširuje okruh čitateľov a spolutvorcov a tak nám ide hore aj čítanosť blogu, dosiahli sme zatiaľ strop 1600 zhliadnutí za článok. Šireniu DAV/u môžete pomôcť aj vy, pravideľným zdieľaním našich článkov a posolstiev. Iný svet nie je možný, ale je nutný. A DAV DVA poskytuje diskusiu o tom, akoby tento nový svet mohol vyzerať.


DAV/ sa angažuje aj v občianskom aktivizme a politike s čím súvisí zúčastňovanie sa na podujatiach a demonštráciách, či v médiách. Redakcia taktiež vytvára rôznorodé kampane proti vymývaniu mozgov mainstreamovými médiami. Taktiež sem patria rôzne redakčné výzvy a prehlásenia.

Juraj Janošovský pripravil bravúrny článok, v ktorom vysvetlil nutnosť socialistickej plánovanej ekonomiky.

Je dnešný svet riadený plánovanou ekonomikou?


Lukáš Perný sa venoval vo svojich článkoch teórii o spoločenskej funkcie umenia podľa zásad marxizmu-leninzmu (prepis z knihy Vedecký komunizmus), sémantickému výkladu známej komédie s účtovníkom Fantozzi a okrem článkov redakcie a edičnej činnosti webu sa venoval aj protestom pred Bonaparte a ich skutočnému cieľu: buržoázia zneužíva triedny hnev na falošný triedny boj. V článku Čo všetko je komunizmus definuje skutočný význam tohto slova, na ktorý sa popri démonizácii spôsobenej rôznymi chybami a deformáciami akosi pozabudlo.

Úloha umenia podľa vedeckého komunizmu


Tomáš Klimek sa vo svojom článku venoval pokrytectvu charity.

Charita a hľadanie spravodlivosti

Najaktívnejším autorom sa na blogu stal zatiaľ Marek Kopilec, priaznivec utopického projektu Venus, ktorý pripravil niekoľko vlastných článkov a prekladov s touto témou a zároveň spracoval rozhovory s osobnosťami z ľavicovej alternatívy. 

Rozpor humanizmu a neoliberalizmu dokázaný vedou

Kam môžu viesť súčasné trendy?


David Diczházy publikoval niekoľko článkov o aplikovaní ľavicovej teórie v praxi (vznik družstiev a samospráv vo svete). Aj najnovší patrí k prepojeniu teórie a praxe - praktického realizovania ľavicových-kooperatívnych myšlienok v rámci projektu komunitnej záhrady. 

Tomáš Bóka oprášil a doplnil staršie články, ktoré sú kvalitatívne na vysokej úrovni. Posúďte sami. Okrem starších článkov Bóka pripravil rozsiahlu analýzu fungovania Juhoslávskeho socializmu ako prekrm ku rozhovoru s Ľuborom Stupavským.

Okrem ekonomickej demokracie nájdete v DAV/e aj úspechy klasického socializmu, ktoré spracoval Karol Ondriáš a sú súčasťou nultého čísla.

Právnik Branislav Fábry sa vo svojom článku venoval pokrytectvu a selektívnemu prístupu k pravicovému extrémizmu v rôznych krajinách vzhľadom na geopolitiku.

Martin Kraľ pripravil analýzu súčasného politického diania: 

Na web presúvame aj časopisovu rubriku Hlasy pozdvihnuté z ticha, kde so súhlasom autorov zverejňujeme zaujímavé myšlienky publikované na sociálnych sieťach. Ako prvá prispela kurátorka Lucia Burdová, príspevok do DAV/ poslal aj Václav Jelínek a povolenie publikovať nám poskytol aj filozof Vladimír Manda.


Stále zhromažďujeme aj obyčajné príbehy ľudí, ktoré budú náplňou nultého čísla a ktoré stále môžete posielať na email redakcie.

Členovia projektu Ekonomická demokracia, ktorí sú zároveň členovia DAV DVA pripravili príklady fungovania ekonomickej demokracie alebo socialistických samospráv zo sveta. Príklady ekonomickej demokracie zo sveta

Súčasťou prezentácie DAV/u je aj kultúrna sféra. Okrem rubriky Čo počúvajú DAV/isti, ktorá zatiaľ beží iba na sociálnych sieťach, sme zverejnili  a plánujeme zverejňovať niekoľko článkov z kultúrnej a umeleckej sféry zľava. Plánujeme zverejňovať aj texty pôvodných DAV/istov.


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára