sobota, 2. júla 2016

Editoriál (ukážka z nultého čísla DAV/)


E D I T O R I Á L
Milý čitateľ novej kultúrno-politickej revue  ,
práve čítaš prvé riadky nultého čísla revue DAV/ (čítaj DAV DVA). Na Slovensku už dlhší čas absentuje médium, ktoré by integrovalo ľavicovo a humanisticky zmýšľajúcich ľudí. Úlohou revue bude prebúdzať triedne vedomie v slovenskej spoločnosti, poskytovať priestor pre problémy vykorisťovaných v 21. storočí a v neposlednom rade rehabilitovať autenticky ľavicové myšlienky ich prinavrátením do spoločenského diskurzu.
 
Nulté číslo je výberom toho najlepšieho, čo vytvorilo slovenské ľavé spektrum za posledný polrok pred vydaním pripravovaného pilotného čísla. DAV/ je nielen časopisom, ale po vzore pôvodného DAVu taktiež tvorivá skupina, podieľajúca sa aktívne na spoločenskom živote. Revue bude mať štyri základné tematické okruhy: ekonomika, politika, kultúra a geopolitika. Na našich stránkach poskytneme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľa vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakcie a externí spolupracovníci vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť, či si priam protirečiť. Iba názorová pluralita umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Sme presvedčení, že neustála názorová konfrontácia a impulzy v podobe oponentúry sú nevyhnutné, ak nechceme stagnovať a ideovo zakrpatieť. Na našich stránkach teda nemá miesto vzájomné pritakávanie a potľapkávanie po pleciach v štýle „naše názory sú dokonalé a vy ostatní neviete nič“. Práve naopak, DAV/ bude podporovať ostrú (ale korektnú) výmenu názorov medzi najrozličnejšími antikapitalistickými myšlienkovými koncepciami. Všetky zúčastnené myšlienkové línie totiž vychádzajú zo spoločného koreňa, ktorým je nekompromisné odmietnutie neoliberálnemu kapitalizmu aj s jeho prejavmi ako hyperkonzumerizmus, diktát „voľného trhu“ a bezhraničné sebectvo. Ako alternatívu ponúkame novú, kvalitatívne vyššiu (teda beztriednu) spoločnosť, založenú na kooperácii, zdieľaní, humanizme, bratstve, solidarite, úcte k prírode a sociálnej spravodlivosti.

Kolektív neodavistov vzišiel z názorovo pestrých kruhov skupiny Ľavé spektrum, prostredia okolo organizácií, aktivistických iniciatív, časopisov a stránok ako Vzdor, Kroky, Slovo či Alternatívy.sk, ale i nie priamo ľavicových médií ako ZEM&VEK, OTV a Spravodajská alternatíva. Výraznú časť autorskej základne budú tvoriť členovia Ľavého spektra, ktoré vzniklo ako iniciatíva na vytvorenie diskusného priestoru pre rôzne ľavicové prúdy na Slovensku. Polemika a kritika posúva vpred – preto bude dávať DAV/ priestor rôznorodým konceptom od ekonomickej demokracie, cez participatívne modely či koncepcie bezúročnej ekonomiky, až po rôzne komunitné či iné alternatívne projekty. Priestor pritom dostane široká škála ideí od kresťanského socializmu cez anarchizmus až niekam po modernizované koncepcie marxizmu-leninizmu, obohatené o nové skúsenosti.

Byť na strane antisystémového hnutia dnes nie je len otázkou politickou, ale predovšetkým filozofickou a morálnou. Je totiž otázkou etiky, či sa človek postaví na stranu otrokárov, bankárov, priemyselných magnátov, skorumpovaných politikov a ostatných, ktorí sú spoluzodpovední za biedu na planéte Zem, alebo na stranu tých, ktorí držia v rukách svetlo lepšieho sveta. Byť antikapitalistom je dnes i vecou duchovnou, aj z hľadiska toho, že hyperkonzumný svet zatienil všetky vyššie duchovné, spoločenské, umelecké či iné kultúrne aspekty rozvoja ľudskej bytosti, ktorá je dusená večnou neistotou a mnoho krát i spoločensky nezmyselnou prácou, založenou na spolupodieľaní sa na týchto procesoch. Utláčaní a vykorisťovaní 21. storočia, spojte sa! Opäť môžete stratiť iba okovy!

Vaša Redakcia


Článok je ukážkou z nového kultúrno-politického magazínu DAV/ (čítaj DAV DVA), ktorého neoficiálne, nulté číslo si môžete zadarmo objednať na nasledovnej stránke: http://dav2dva.blogspot.sk/ (vpravo hore, stačí vyplniť kolónku s e-mailom, na ktorý Vám následne zašleme celé nulté číslo). Prípadne nám napíšte na dav.dva@riseup.net.

Nulté číslo DAV/ je akýmsi zborníkom novej generácie radikálne ľavicových autorov, resp. kompiláciou toho najlepšieho, čo v posledných mesiacoch napísali a zverejnili. Vychádza v elektronickej podobe a je dostupný zadarmo (resp. za dobrovoľný príspevok na vykrytie nákladov a chodu redakcie). Keďže sa nejedná o klasické číslo, ale skôr o výberovku, má rozsah vyše 100 strán.

Od prvého čísla plánujeme prejsť aj do printu, takže časopis bude k dispozícii v elektronickej aj printovej podobe, s kratším, štandardizovaným rozsahom (60 strán). Okrem klasických analýz, hodnotení, autorských článkov, komentárov a úvah budeme zverejňovať aj autentické príbehy každodenných ľudí, obetí neoliberálneho kapitalistického zriadenia, aby sme demaskovali jeho skutočnú podstatu.


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára